lørdag den 18. december 2010

Problemer med jordvarme?

Jordvarme har virkelig potentiale i mange forskellige typer af boliger, og langt de fleste har gode erfaringer med deres jordvarmeanlæg.

Desværre hører man også en del historier om jordvarmepumper der er blevet meget dyrere end planlagt, boligejeres hvis elregninger er løbet løbsk og stuer der er kolde om vinteren. Men faktisk kunne de fleste fiaskoer med jordvarme anlæg have undgået, hvis blot et forholdsregler bliver fulgt.


Undgå de mest almindelige problemer med jordvarme

Det gamle og dårligt isolerede parcelhus fra 60'erne og 70'erne. Typisk er det svært at forudsige hvor mange meter slange der skal nedgraves i haven. Graves der for mange meter ned i jorden, bliver effektiviteten ofte rigtig dårlig hvis huset efterisoleres.
Ligger man for få meter i jorden riskerer man at jordslangerne fryser om vinteren, ydermere kan huset måske ikke opvarmes til komfort temperatur.

For dybt eller for dårlig jord, ikke alle jordbundsforhold egner sig til jordvarme, da jorden skal have en vis varmeledningsegenskaber. Problemerne med jorden løses ikke ved at grave slangerne dybere ned, da solen ikke vil kunne opvarme den dybe jord, hvorfor et sådant anlæg får et ringe effekt varmeforhold.

I nyere lavenergi boliger kan jordvarme også volde problemer, da man har få erfaringer med denne type anlæg og deres dimensionering. Ofte lægger man for få meter jordslange, hvilket betyder at familien ikke kan få den billige varme de var stillet i udsigt med et lavenergi hus.

Få installeret en ekstra elmåler!
Du bliver lovet en billig el-regning, fordi varmepumpen jo nærmest er gratis energi! Det er desværre ikke altid tilfældet, og det er vigtigt at du er i stand til at overvåge dit elforbrug.

De fleste seriøse VVS firmaer installerer i dag, en separat elmåler (en såkaldt bimåler) ved siden af jordvarmeanlægget eller varmepumpen. Den ekstra elmåler gør det nemt at overvåge dit strømforbrug, og du opdager hurtigere hvis elpatronen er blevet den primære varmekilde, hvilket er meget dyrt.

Du kan også bruge elmåleren til at holde leverandøreren op på hans løfter, så hvis forbruget er meget højere end det der var stillet i udsigt, så bør du kompenseres, enten i form af tilbagebetaling eller udbedring af anlægget.
Der vil være leverandører der vil påberåbe sig, at han jo ikke kan tage stilling det konkrete forbrugsmønstrer, men det er som regel blot en dårlig undskyldning, da det jo netop bør være en del af hans oprindelige udregning.

0 comments: